Prevádzkovateľ obchodu VATRA.SK:

HICO, s.r.o.
Námestie SNP 16
97401 Banská Bystrica
SLOVAKIA


IČO: 45599181 (company number)
DIČ: 2023055122 (tax identif.nuber)
IC DPH: SK2023055122

Telefón: +421951343210
E-mail: vatra@vatra.sk

Orgán dozoru
Slovenská obchodná inšpekcia, Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax. č: 048/4124 693, e-mail: bb@soi.sk